eSklep BWA SC
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Koszyk
... jest pusty
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Kategorie
Płatności internetowe
Regulamin

Regulamin eSklepu Internetowego BWA s.c.

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.bwasc.pl/sklep prowadzony jest przez BWA  s.c. Andrzej i Barbara Janczarek z siedzibą w Białymstoku  przy ulicy Bohaterów Getta 5 zwanym dalej w skrócie BWA s.c., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miejski  w Supraślu, pod numerem 2301,2302, NIP 542-26-08-287, REGON 050856363, e-mail sklep@bwasc.pl, nr telefonu 085 742 02 44,fax.85-74-21-300

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.bwasc.pl/sklep, są przetwarzane przez BWA s.c. z siedzibą w Białymstoku  przy ulicy Bohaterów Getta 5.
  Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.bwasc.pl/sklep
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://bwasc.pl/sklep/account.php, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.bwasc.pl/sklep, kierowane przez BWA s.c. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.bwasc.pl/sklep są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.bwasc.pl/sklep. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 4. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy (opcja dostępna w koszyku), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.bwasc.pl/sklep dostarczamy kurierem DHL lub Poczta Polska.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, widoczne jest okienko ‘Stan magazynowy', w przypadku wyświetlenia opcji ‘Sprawdź dostępność’, realizacja zamówienia które wpływa do sklepu może trwać do 5 dni roboczych. Czas ten obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest do momentu przekazania przesyłki kurierowi lub poczcie. Wraz z towarem wydawane są dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
   1. Przelewem internetowym  na rachunek bankowy BWA s.c.
   2. Kartą kredytową
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu przez BWA s.c.
 2. BWA s.c może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym  przez BWA s.c. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (przelew z terminem płatności).
 3. BWA s.c. może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez BWA s.c. na piśmie pod rygorem nieważności.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer dokumentu zakup.
 3. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 8.1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 8.1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
 4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 5. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je BWA s.c., i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, BWA s.c.zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je BWA s.c.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DHL na adres: ul. Bohaterów Getta 5, 15-450 Białystok, na koszt firmy BWA s.c.  lub nie odbierać przesyłki.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 8. BWA s.c.nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Serwis

1.      Odpowiedzialność za serwis produktu zakupionego w sklepie www.bwasc.pl/sklep, który jest na gwarancji, ponosi serwisy firmowy producenta zakupionego produktu.
 

Procedura reklamacji

 1. Procedura reklamacji jak wskazano wyżej obejmuje produkty które nie posiadają serwisów firmowych producentów, dotyczy produktów zakupionych w BWA s.c. posiadających wady i objętych gwarancją, a  produktu nie posiada serwisu firmowego. BWA s.c. udostępni adresy serwisów firmowych reklamowanych produktów.
 2. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa BWA  s.c. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis firmowy producenta, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. BWA s.c. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 3. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do zalogowania się na konto(w przypadku nie posiadania konta należy, zarejestrować konto) następnie do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. Zostanie nadany numer zgłoszenia – powiązany z numerem zamówienia ,w którym występował reklamowany produkt. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 4. W przypadku gdy numer zgłoszenia reklamacyjnego nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 5. W mailu zwrotnym w załączniku będzie znajdować się z numer zgłoszenia prosimy umieścić go na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na paczce.
 6. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o pilny kontakt z obsługą serwisu i o wstrzymanie wysyłki paczki.
 7. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności: monitory, zestawy komputerowe, notebooki).
 8. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
 9. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 10. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 11. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie BWA s.c., możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie s.c. i podlega naprawie gwarancyjnej.
 12. Pracownik sklepu  ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości pracownika sklepu.
 13. Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  1. klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt firmy BWA s.c. za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL ( tylko i wyłącznie DHL, wysłany sprzęt musi być ubezpieczony ) pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji . Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt firmy BWA s.c.
  2. klient hurtowy wysyła sprzęt na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej; po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy BWA s.c.
 14. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 15. BWA s.c. nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.
 16. Jeżeli sprzęt dostarczony do BWA s.c. okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki BWA s.c. pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.bwasc.pl/sklep i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Powrót
Logowanie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Informacje
Kontakt
FAX
85 742-02-44
Tel
85 742-13-00
GSM
507 163 500
Godziny działania sklepu
Poniedziałek-Piątek, w godzinach: 8.00-16.30, zamówienia internetowe - 24h
16 grudzień 2019
848386 wywołań od 07 lipiec 2014
Copyright © 2010 oscGold