Comarch medNote

Usługi serwisowe

    W ramach usług serwisowych oferujemy:
  • analiza przedwdrożeniowa
  • usługi wdrożeniowe sprzedawanego oprogramowania
  • migracje danych z innych systemów
  • serwis powdrożeniowy – zdalny jak i u klienta