Comarch medNote

Formularz zamówienia recept

UWAGA!

Aby uprościć procedurę, istnieje możliwość

przesyłania zamówień na recepty

bezposrednio na nasze adresy e-mail: sklep@bwasc.pl lub bwasc1@bwasc.pl

Jeśli plik .XML został załączony nie jest potrzebne
ręczne podawanie puli numerów.


Wypełnić TYLKO w przypadku chęci posiadania nagłówka na receptach.

Prosimy wpisać REGON oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza.

Pole obowiązkowe.


Pole obowiązkowe.


Wybierz z listy.

Wybierz z listy.
Wypełnić, jeśli adres do wysyłki jest inny niż na fakturze.